หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5464 DMT Sakda


DMT มอบชุดตรวจสารเสพติด

          ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย เอ็มดีใจดีแห่ง DMT เป็นห่วงปัญหายาเสพติดที่ยังคงระบาดในสังคมไทย ประกาศแจกชุดตรวจสารเสพติดต่อเนื่องมา 25 ปี ภายใต้โครงการ Tollway Healthy Way ยกระดับสุขภาพที่ดีของสังคม เพื่อเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และเสริมสร้างการป้องกันการใช้ยาเสพติดสำหรับทุกคน หน่วยงานใดสนใจรับชุดตรวจฯ ดังกล่าวฟรี ติดต่อมาที่แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-792-6524-26 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ช่วยกันคนละไม้ละมือสร้างสังคมที่ปลอดยาเสพติดกันค่า

 

 

3037

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!