หมวดหมู่: ข่าวสังคม

SET logo


ชวน SE เรียนรู้การทำบัญชีรายรับ ใน SET SE101: Online Offering ‘บัญชีง๊ายง่าย’ ตอนที่ 2

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ PwC ประเทศไทย ชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม SET SE101: Online Offering ตอนบัญชีง๊ายง่าย กับหัวข้อที่ 2 “SE…กับบัญชีรายรับ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก PwC ประเทศไทย ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจ การทำบัญชีในส่วนรายรับ ตั้งแต่ ประเภทของรายได้ การรับเงิน การรับรู้รายได้ และการบันทึกบัญชี สำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ รับชมได้แล้ววันนี้ที่ www.setsocialimpact.com ในเมนู impact program หรือ Facebook: SET Social Impact

 

 

3055

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!