หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

AMARCชินดนัย


AMARC ปักหมุดรายได้ปี 67 โต 10-15% ธุรกิจเกษตร-อาหารฟื้น บอร์ดชงแจกเงินปันผล 0.039 บาทต่อหุ้น

          บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย หรือ AMARC (เอมาร์ค) ปักหมุดรายได้ปี 67 โต 10-15% หลังภาคธุรกิจเกษตร-อาหารฟื้นตัว ตอกย้ำความเป็นผู้นำแล็บมาตรฐานระดับสากลอย่างแท้จริง ล่าสุดเปิดงบปี 66 มีรายได้รวมอยู่ที่ 289.21 ลบ. โตเฉียด 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิอยู่ที่ 9.64 ลบ. บอร์ดชงจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.039 บาทต่อหุ้น กำหนด Record Date 29 เม.ย. 67 วันจ่ายปันผล 17 พ.ค. 67

          ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC (เอมาร์ค) เปิดเผยว่าแผนธุรกิจปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% เชื่อภาพรวมเศรษฐกิจมีทิศทางการเติบโตที่ดีจากภาพรวมการเติบโตของภาคเอกชน ทั้งบริการตรวจวิเคราะห์และบริการสอบเทียบ คาดว่าจะฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลาย ส่งผลให้ภาคธุรกิจเกษตร อาหาร กลับมาเติบโต ถือเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนการเติบโตของ AMARC 

          สำหรับแผนธุรกิจในปีนี้ ตามที่บริษัทฯ ลงทุนในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูง และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายกำลังการให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการขยายกำลังการให้บริการนี้ จะพร้อมและเริ่มส่งผลต่อกำลังการให้บริการในปี 2567 อย่างเห็นได้ชัด และจะลดแรงกดดันที่ต้องขยายกำลังการให้บริการในอัตราเร่งเช่นที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการลงทุนที่ลดลง นำมาซึ่งอัตรากำไรที่เหมาะสม เป็นการเติบโตแบบ Organic Growth ทั้งจากลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และส่วนภูมิภาคที่บริษัทได้เริ่มบุกตลาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 

          ในขณะที่บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอมาร์ค โกลบอล เวริฟิเคชั่น จำกัด และบริษัท วีกรีน เคยู จำกัด โดย AMARC ถือหุ้น 33.32% โดยปี 2567 บริษัทยังมองหาโอกาสที่จะลงทุนในบริษัทอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัท 

          ล่าสุดประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดปี 2566 มีรายได้รวม 289.21 ล้านบาท เติบโต 9.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีการเติบโตในกลุ่มงานบริการตรวจวิเคราะห์เป็นหลัก (Testing) เติบโต 9.2% ปัจจัยหลักจากการที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่มีการใช้บริการมากขึ้น ตามการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่เริ่มกลับมาเป็นปกติของประเทศ รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาในภาคตะวันออกและภาคเหนือ ส่วนกลุ่มงานสอบเทียบ (Calibration) ลดลง 6.3% จากงานโครงการขนาดใหญ่ที่ลดลง ถึงแม้ว่างานเอกชนจะเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ และกลุ่มงานตรวจสอบและรับรองระบบ (Inspection & Certification) รายได้เพิ่มขึ้น 42.8% จากการใช้งบประมาณของรัฐที่เริ่มกลับมาในสภาวะปกติ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9.64 ล้านบาท น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 33.6% สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงกว่าการเติบโตของรายได้ รวมถึงผลกระทบค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินการ และการเตรียมเปิดให้บริการของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เพื่อรองรับงานขยายกำลังการให้บริการและสร้างรายได้ในอนาคต

          ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น และสะท้อนความเชื่อมั่นการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.027 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายให้กับหุ้นสามัญจำนวน 420,000,000 หุ้น จากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมทั้งสิ้น 0.039 บาทต่อหุ้น วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 29 เมษายน 2567 วันที่จ่ายปันผล 17 พฤษภาคม 2567

 

 

3054

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!