หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

GUNKULโศภชา4


GUNKUL เซ็นสัญญา PPA ซื้อขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก 6 โครงการ กำลังผลิตรวม 191.8 เมกะวัตต์

          บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเพิ่มเติมกับ กฟผ. และ กฟภ. ในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 191.8 เมกะวัตต์ สัญญาระยะยาว 25 ปี คาดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2571 จากเดิมที่ลงนามไปแล้ว 8 โครงการ กำลังการผลิต 429.6 เมกะวัตต์ หนุนให้บริษัทมีโครงการโซลาร์ฟาร์มใหม่เป็น 14 โครงการและกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ตามสัญญาโดยรวมสูงขึ้นเป็น 1,236.95 เมกะวัตต์ จากเดิม 615.55 เมกะวัตต์ เติบโตเพิ่มขึ้น 100% 

          นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farm) และ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System : BESS) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed – in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง 

          ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (“กฟผ”) แบ่งเป็น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) จำนวน 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 106.6 เมกะวัตต์ และ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System : BESS) อีก จำนวน 3 โครงการ กำลังผลิตรวม 83.6 เมกะวัตต์ และเข้าลงนามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 โครงการในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) กำลังการผลิตรวม 1.6 เมกกะวัตต์ ส่งผลให้ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่รวมเป็น 621.4 เมกะวัตต์ สัญญาระยะยาว 25 ปี คาดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2571-2573 หนุนให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโดยรวมสูงขึ้นเป็น 1,236.95 เมกะวัตต์ จากเดิม 615.55 เมกะวัตต์ เติบโตเพิ่มขึ้น 100% ซึ่งรายละเอียดของแต่ละโครงการมีดังต่อไปนี้

 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

 

ประเภทโครงการ

พลังงานแสงอาทิตย์

คู่สัญญา

กําลังการผลิต

ตามสัญญา

(เมกกะวัตต์)

อัตรารับซื้อไฟฟ้า
FIT

1. บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด

 

ติดตั้งบนพื้นดิน

EGAT

67.8

2.1679

2. บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จํากัด

 

แบบติดตั้งบนพื้นดิน

ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน

EGAT

33.0

2.8331

3. บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จํากัด

 

แบบติดตั้งบนพื้นดิน

ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน

EGAT

17.6

3.3331

4. บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จํากัด

 

ติดตั้งบนพื้นดิน

EGAT

38.8

2.1679

5. บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จํากัด

 

แบบติดตั้งบนพื้นดิน

ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน

EGAT

33.0

2.8331

6. บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 5 จํากัด

 

ติดตั้งบนพื้นดิน

PEA

1.6

2.1679

รวม 191.8  

 

          “โครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งนอกจากจะเป็นกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับประเทศไทยแล้ว ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การป็นผู้นําด้านธุรกิจพลังงานทดแทน อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน” นางสาวโศภชา กล่าวในที่สุด

 

 

3032

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!