หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

5738 SCGC


เอสซีจีซี ร่วมกับ 3 โรงพยาบาล เร่งตรวจร่างกายทีมระงับเหตุเพลิงไหม้ สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ เบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

          เอสซีจีซี เร่งตรวจร่างกายทีมและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดที่ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ถังจัดเก็บสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ ของบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดหลังเหตุการณ์สงบ โดยร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพภายหลังการระงับเหตุฯ เบื้องต้นพบว่าผลตรวจร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

          นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC กล่าวว่า “การระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทีมและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถระงับเหตุโดยเร่งด่วน ทำให้เหตุการณ์สงบลงได้ในระยะเวลาอันสั้น” 

          สำหรับทีมและผู้มีส่วนร่วมในการระงับเหตุทั้งหมด บริษัทฯ ได้เร่งจัดตรวจสุขภาพอย่างละเอียด โดยร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยมารับการตรวจสุขภาพแล้ว ในเบื้องต้นพบว่าผลตรวจร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย รวม 360 คน ประกอบด้วยทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากกลุ่มสมาชิก EMAG (Emergency Mutual Aid Group) ทีมระงับเหตุจากบริษัทพันธมิตรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด และทีมระงับเหตุจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC

 

 

5738

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!