หมวดหมู่: CHINA

RCEP


RCEP ประเทศสมาชิก เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติของจีนอย่างคึกคัก

งานมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติของจีนครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่เมืองไหหลำทางตอนใต้ของจีน โดยมี 318 แบรนด์จาก 11 ประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย,ฯลฯ เข้าร่วมงานฯ โดยมีพื้นที่บูธมากกว่า 3,000 ตารางเมตร

ประเทศจีนมีประชากร 1.4 พันล้านคน กลุ่มรายได้ปานกลางมากกว่า 400 ล้านคน GDP ต่อคนเกิน 12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตมากที่สุดในโลก

ผู้แสดงสินค้าเชื่อว่า งานมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในด้านขนาด คุณภาพ ประสิทธิผลและอิทธิพล แสดงให้โลกเห็นถึงโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ของจีนและความมุ่งมั่นที่จะขยายการเปิดสู่โลกภายนอกในระดับสูง

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!