หมวดหมู่: EEC เมกะโปรเจกต์

EECลงนาม


‘ภูมิธรรม’ ลุย EEC ลงนามความร่วมมือเขตเศษฐกิจพิเศษ เทียนจิน ลงนามความร่วมมือเขตพัฒนาเศรษฐกิจเทียนจิน (TEDA) จัดตั้งกลไกผลักดันเศรษฐกิจไทย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ ดร.ภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองประธานอนุกรรมการฯ และนางสาวชญานุช มณีรินทร์ คณะอนุกรรมการฯ

พร้อมด้วย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เดินทางเยือน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทียนจิน (Tianjin Economic-Technological Development Area: TEDA) โดยมี นาย Lian Mao Jun เลขาธิการคณะกรรมการพรรคเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ปินไห่และสมาชิกคณะกรรมการประจำพรรค ณ นครเทียนจินพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมในหลากหลายด้าน อาทิเช่นความร่วมมือด้านการจัดตั้งกลไกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวางแผนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายส่งเสริมการลงทุน ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ความร่วมมือด้านการขนส่งท่าเรือ ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ

TEDA เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติรุ่นแรกของประเทศจีนที่จัดตั้งขึ้นกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีวิสาหกิจต่างชาติกว่า 3,300 ราย เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาฯ แห่งนี้ เช่น Motorola, Toyota, Honda, SAMSUNG Electronics, Freescale Semiconductor, Nestlé, SEW และ Novo Nordisk เป็นต้น

โดยมีอุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communication) อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องจักร และอุตสาหกรรมการแพทย์ชีวภาพ มี GDP ต่อหัวเทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้ว

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!