หมวดหมู่: CHINA

เชื้อเพลิงเมทานอล


เซี่ยงไฮ้เติม 'เชื้อเพลิงสีเขียว' จาก 'เรือสู่เรือ' กว่า 500 ตัน

    ไห่กั่งจื้อหย่วน เรือเติมเชื้อเพลิงเมทานอลของจีน เติมเชื้อเพลิงเมทานอลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปริมาณ 504 ตัน ให้กับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แอสตริด เมอส์ก (Astrid Maersk) ที่แล่นจอดเทียบท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน

     งานขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์มีขึ้นพร้อมกันกับการเติมเชื้อเพลิง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ท่าเรือของจีนดำเนินการเติมเชื้อเพลิงเมทานอลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก'เรือสู่เรือ' ให้กับเรือสินค้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ

      แอสตริด เมอส์ก ติดตั้งเครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่ซึ่งทำให้สามารถแล่นด้วยเมทานอลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเชื้อเพลิงทางทะเลแบบดั้งเดิม ส่วนไห่กั่งจื้อหย่วนซึ่งให้บริการเติมเชื้อเพลิงแก่เรือแอสตริด เมอส์ก ถือเป็นเรือเติมเชื้อเพลิงเมทานอลลำแรกที่ถูกนำมาใช้งานในจีน มีความจุรวม 16,000 ลูกบาศก์เมตร

 

 https://www.xinhuathai.com/vdo/429836_20240412

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!