หมวดหมู่: การศึกษา

3039 EDF Bangkok Fukuoka Kenjinkai


มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากชาวญี่ปุ่น

          นายอนุชาติ คงมา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จาก นายฮิโรชิ มินามิ (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนสมาคมชาวจังหวัดฟุกุโอกะ ประจำประเทศไทย ณ สำนักงานมูลนิธิฯ โดยเป็นรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลระหว่างสมาชิกของสมาคม เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนภายใต้โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ในปีการศึกษา 2567 

          อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย รวมทั้งร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์พัฒนาโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย 

          จากการทำงานพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี ส่งผลให้มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงินและประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ซึ่งมอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลก ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

          หน่วยงานที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาส หรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์สามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทาง Line: @edfthai โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

 

 

3039

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!