หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET39


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 1 มีนาคม พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 01 มี.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

5,497.15

11.09

4,462.92

9.01

1,034.23

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,327.62

6.71

4,069.88

8.21

-742.26

นักลงทุนต่างประเทศ

25,625.31

51.71

26,456.59

53.39

-831.28

นักลงทุนในประเทศ

15,106.54

30.48

14,567.23

29.40

539.31

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มี.. 2567 - 01 มี.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

5,497.15

11.09

4,462.92

9.01

1,034.23

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,327.62

6.71

4,069.88

8.21

-742.26

นักลงทุนต่างประเทศ

25,625.31

51.71

26,456.59

53.39

-831.28

นักลงทุนในประเทศ

15,106.54

30.48

14,567.23

29.40

539.31

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 01 มี.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

179,662.94

9.24

186,490.66

9.59

-6,827.72

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

137,136.99

7.05

139,204.54

7.16

-2,067.54

นักลงทุนต่างประเทศ

1,045,083.98

53.75

1,073,927.22

55.23

-28,843.24

นักลงทุนในประเทศ

582,405.31

29.95

544,666.80

28.01

37,738.51

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!