หมวดหมู่: ข่าวสังคม

3018 GPSC


GPSC เปิดสำนักงาน GRSC แห่งใหม่ในประเทศอินเดีย ตอกย้ำศักยภาพผู้นำการลงทุนพลังงานสะอาดครบวงจร

          นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) บริษัทในกลุ่ม GPSC ซึ่งร่วมลงทุนในสัดส่วน 42.93% ในบริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited) หรือ AEPL ในกลุ่มอวาด้า ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย โดยร่วมทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รองรับระบบเศรษฐกิจอินเดียขยายตัวต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายกำลังการผลิตเติบโตสู่ 11 กิกะวัตต์ในปี 2569 พร้อมร่วมพิธีเปิดสำนักงาน GRSC แห่งใหม่ ณ อาคาร COWRKS กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมี นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC ให้การต้อนรับ 

 

 

3018

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!