หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5709 TLI


ซีอีโอ ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Executive of the Year 2024

          นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Executive of the Year 2024 หรือรางวัลผู้บริหารแห่งปี ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต จากการประกาศรางวัล The Asian Management Excellence Awards 2024 จัดโดย The Asian Business Review นิตยสารด้านเศรษฐกิจชั้นนำแห่งเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากวิสัยทัศน์ของผู้นำในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ

          การประกาศรางวัล The Management Excellence Awards จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้บริหารและบริษัทในเอเชียที่ประสบความสำเร็จ และมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาด้านนวัตกรรม การปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอน การพัฒนาบุคลากรและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจ

 

 

5709

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!