หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

ภาพข่าวอาเซียน


7 ประเทศส่ง 108 ภาพ'ประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024'

7 ประเทศอาเซียน ส่ง 108 ภาพ เข้าประกวดภาพถ่ายอาเซียน 2024 หัวข้อ 'การท่องเที่ยวยั่งยืน'โดย สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย รับมอบหมายจาก สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัด คณะกรรมการฯ คัดรอบแรกเหลือ 37 ภาพเข้ารอบตัดสิน 30 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 13.00 น. ที่สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลั่นกรองภาพการประกวดภาพถ่ายอาเซียน 2024 ในหัวข้อ 'การท่องเที่ยวยั่งยืน' มี นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศ ไทย (สภท.), นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย 2552,

นายภานุมาศ สงวนวงษ์ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว Thai News PIX, นายวีรพจน์ อินทรพันธ์ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ นสพ.ไทยรัฐ, นายสายัณห์ พรนันทารัตน์ อดีตบรรณาธิการฝ่ายภาพ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยมีนายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ผู้อำนวยการสมาพันธ์ฯ ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองภาพถ่ายที่สมาชิกสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งอาเซียนส่งเข้าประกวด 7 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 108 ภาพ

ภาพข่าวอาเซียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาภายใต้เกณฑ์การตัดสินประกอบด้วย การนำเสนอภาพที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่ประกวด, ความคิดสร้างสรรค์และสื่อให้เห็นตามเจตนาที่ต้องการนำเสนอ, องค์ประกอบและมุมของภาพ, ความยากในการเก็บภาพ, คุณภาพของภาพ คัดเลือกภาพถ่ายแต่ละประเทศ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาตัดสินในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ต่อไป

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จำนวน 37 ภาพ ได้แก่ ภาพถ่ายจาก สปป.ลาว จำนวน 3 ภาพ, กัมพูชา จำนวน 6 ภาพ, มาเลเซีย จำนวน 2 ภาพ, เวียดนาม จำนวน 2 ภาพ, อินโดนีเซีย จำนวน 5 ภาพ, ฟิลิปปินส์ จำนวน 9 รูป และจากประเทศไทย จำนวน  10 ภาพ

นอกจากนี้ ในส่วนของประเทศไทย คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคัดเลือกภาพจากจำนวน 10 ภาพที่เข้ารอบแรกแข่งขันชุดใหญ่เข้ารับรางวัลเฉพาะในส่วนประเทศไทย คือรางวัล'ภาพข่าวท่องเที่ยวไทย 2024'จำนวน 3  รางวัล

สำหรับ การจัดประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024 ครั้งนี้ สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดประกวดฯ โดยมีผู้สนับสนุนหลักได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด (น้ำดื่มสิงห์) และสามย่านมิตรทาวน์ โดยจะมีการประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในงานครบรอบ 44 ปี สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศ ไทย วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมิตร-ติ้ง รูม สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ.

#สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!