หมวดหมู่: CSR

4465 TNI


ธนชาตประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่อง ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเทศกาลสงกรานต์ 2567 ทั่วประเทศ

          นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษา บมจ.ธนชาตประกันภัย ในฐานะภาคีเครือข่ายรณรงค์และลดอุบัติเหตุบนถนน มอบกระเช้าของขวัญแก่ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ทุกจุดบริการประชาชนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทั่วประเทศ พร้อมย้ำบทบาทตัวแทนภาคเอกชนมุ่งเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนสายรองทั่วประเทศ 

          นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษา บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ร่วมรับมอบนโยบายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของธนชาตประกันภัยนั้นได้ย้ำบทบาทในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของภาครัฐ 

          บริษัทฯ ยังเดินหน้าโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ที่มุ่งลดจำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้กับถนนสายรองตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน อาทิ แคมเปญรณรงค์ทวงคืนความศักดิ์สิทธิ์ให้กับทางม้าลาย, รณรงค์เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย และรณรงค์เดินทางปลอดภัยในทุกช่วงเทศกาล โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” อย่างต่อเนื่อง

          นอกจากการย้ำบทบาทและภารกิจต่อเนื่องในฐานภาคีเครือข่ายฯแล้ว ธนชาตประกันภัยยังได้ส่งมอบกระเช้าของขวัญเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และตัวแทนชุมชน ในการดูแลอำนวยความสะดวกประชาชน ตลอดระยะเวลา 7 วัน (12-17 เมษายน 2567) ผ่านศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการสั่งการและเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ทุกจุดบริการต่างทุ่มเท และเสียสละช่วงเวลาในวันหยุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อเฝ้าระวัง และป้องปรามบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับทุกคน 

          ธนชาตประกันภัย ขอส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ ขออวยพรให้คนไทยทุกคน มีความสุขในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ และขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพในเทศกาลสงกรานต์ 2567...

 

 

4465

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!