หมวดหมู่: CHINA

ChinaGDP


GDP จีน ไตรมาสแรก 2567 โต 5.3% อัตราว่างงานลด 0.3%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของจีนไตรมาสแรกของ 2567 อยู่ที่ 29.6299 ล้านล้านหยวน ขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่ม 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ที่ผ่านมา ตามข้อมูลที่เผยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567

ข้อมูลยังระบุว่า ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครวมอยู่ที่ 12.0327 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของประเทศ (ไม่รวมครัวเรือนในชนบท) เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี

อัตราการว่างงานจากการสำรวจเขตเมืองโดยเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 5.2% ลดลง 0.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

โดยทางจีนระบุว่า ความต้องการการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพสูงทำให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ และเศรษฐกิจของประเทศยังคงฟื้นตัวและเริ่มต้นได้ดี

 

แหล่งข้อมูล:

https://news.cgtn.com/.../China-s-GDP-expands-5-3.../p.html

http://www.xinhuanet.com/.../37c32c3381ee4bc1b63fd.../c.html

#จีน #เศรษฐกิจ #GDP #cctv #cgtn #cmg

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!