หมวดหมู่: พาณิชย์

Thai SELECT


พาณิชย์ เปิดรับสมัครร้านอาหารทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมินใช้แบรนด์ Thai SELECT

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าเฟ้นหาร้านอาหารไทยรายใหม่ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมินเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่การันตีมาตรฐานร้านอาหาร ทั้งรสชาติและการให้บริการ หวังหนุน Soft Power อาหารไทยและร้านอาหารไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ค.67

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมจะเดินหน้าค้นหาผู้ประกอบการร้านอาหารไทยรายใหม่ทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแบรนด์ Thai SELECT เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาร้านอาหารไทยให้เป็น Soft Power ตามนโยบายที่ได้รับจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เร่งขับเคลื่อน Soft Power ในส่วนของอาหารไทยและร้านอาหารไทย โดยกำหนดเปิดรับสมัครร้านอาหารที่สนใจตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ค.2567 ที่ Facebook fanpage : Thaiselectthailand และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

สำหรับ คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่สนใจสมัครเข้ารับตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 1.เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2.เป็นร้านอาหารที่มีจำนวนที่นั่งภายในร้านไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่งและมีพนักงานให้บริการ 3.มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายการอาหารทั้งหมด 4.สภาพแวดล้อมสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม และ 5.ร้านที่มีมากกว่า 1 สาขา แต่ละสาขาต้องแยกยื่นขอเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์

ส่วนเกณฑ์การพิจารณามี 5 ด้าน คือ 1.ด้านรสชาติและลักษณะอาหารไทย 2.ด้านวัตถุดิบและรายการอาหาร 3.ด้านสุขอนามัย 4.ด้านบรรยากาศและการตกแต่งร้านอาหาร และ 5.ด้านคุณภาพการบริการ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหาร Thai SELECT และให้คำแนะนำแก่ร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อต่อยอดสู่การส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากล โดยร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แล้ว จะมีอายุการใช้ตราสัญลักษณ์เป็นเวลา 3 ปี และสามารถสมัครต่ออายุตราสัญลักษณ์ได้อีกคราวละ 3 ปี

    ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่งส่งเสริมและยกระดับร้านอาหารไทยในประเทศไทยให้เป็น Soft Power ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมกับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งด้านรสชาติต้นตำรับไทยแท้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย การใช้วัตถุดิบคุณภาพ มีความสะอาด บรรยากาศดี และได้รับบริการที่ดี ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ภายใต้สโลแกน อาหารไทย ต้อง Thai SELECT

ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย.2567) จำนวน 370 ร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 59 ร้าน ภาคเหนือ 68 ร้าน ภาคกลาง 81 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69 ร้าน ภาคใต้ 67 ร้าน และภาคตะวันออก 26 ร้าน

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!