หมวดหมู่: JAPAN

ประชากรญี่ปุ่น


กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น รายงานว่าจำนวนประชากรของญี่ปุ่น ซึ่งรวมผู้อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น ลดลง 595,000 คน หรือร้อยละ 0.48 จากปีก่อน เหลืออยู่ที่ 124,352,000 คน เมื่อนับถึงวันที่ 1 ต.ค. 2023 ซึ่งถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 13

ผลสำรวจข้อมูลประชากรของกระทรวงฯ ซึ่งเผยแพร่วันศุกร์ (12 เม.ย.) ระบุว่าจำนวนประชากรสัญชาติญี่ปุ่นลดลง 837,000 คน หรือร้อยละ 0.69 เหลืออยู่ที่ 121,193,000 คน ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่มีข้อมูลเปรียบเทียบในปี 1950

ประชากรญี่ปุ่น

จำนวนประชากรอายุ 75 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 713,000 คน อยู่ที่ราว 20.08 ล้านคน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สูงเกินหลัก 20 ล้านคน ส่วนจำนวนประชากรอายุ 0-14 ปี ลดลง 329,000 คน อยู่ที่ราว 14.17 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าต่ำที่สุด

ขณะเดียวกัน จำนวนประชากรชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 243,000 คน อยู่ที่ราว 3.16 ล้านคน โดยคนทำงานและนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป จะถูกนับรวมอยู่ในข้อมูลสถิติประชากรทั้งหมด

ประชากรญี่ปุ่น

กรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็นเพียงพื้นที่เดียวจาก 47 จังหวัดของญี่ปุ่นที่มีประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ของกรุงโตเกียว

https://www.xinhuathai.com/inter/430176_20240413

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!