หมวดหมู่: CHINA

China U


สีจิ้นผิงเน้น 'การกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก'เป็นหนทางไปสู่สันติภาพโลก

โดย รศ.วิภา อุตมฉันท์

ในเวลาเพียง 4 เดือน สีจิ้นผิง ได้สร้างเซอร์ไพรส์ 2 ครั้งให้เป็นข่าวไปทั่วโลก ครั้งแรกด้วยการพบปะพูดคุยกับ Joe Biden ของอเมริกาในการประชุม APEC เมื่อเดือน พ.ย. 1 ครั้ง และอีกครั้งสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการดอดไปพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับ CEO ของอเมริกาที่ไปประชุมในงาน China Development Forum ที่ปักกิ่ง เมื่อเดือน มี.ค. ทั้งสองครั้ง

จีนแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่จะยื่นไมตรีจิตมิตรภาพให้กับอเมริกา จูงใจให้อเมริกากับจีนร่วมมือกันสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้กับโลก เพราะทั้งสองประเทศต่างได้ชื่อว่า เป็นประเทศมหาอำนาจ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้โลกทั้งโลกมีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง 

ในการนี้ จีนเปรียบภารกิจที่ทั้งสองประเทศจะต้องรีบทำก่อนเป็นอันดับแรก คือ การช่วยกัน ‘กลัดกระดุมเม็ดแรก’ บนเสื้อให้ถูก แล้วกระดุมเม็ดต่อๆ ไปก็จะกลัดได้ถูกต้องตามไปเป็นแถวเป็นแนว ถ้าประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศไม่เห็นความสำคัญของการกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกตั้งแต่ต้นแล้ว  สิ่งที่จะตามมาก็คงหนีไม่พ้นความยุ่งเหยิงปั่นป่วน  ประเทศต่าง ๆ จะพลอยได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายตามไปด้วยอย่างแน่นอน 

 จะติดรังดุมให้ถูกต้องตั้งแต่เม็ดแรก ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความเป็นจริงของแต่ละฝ่ายก่อน  อเมริกาต้องยอมรับว่า จีนก็คือจีน อเมริกาก็คืออเมริกา อเมริกาจะคิดเปลี่ยนแปลงจีน หรือจีนคิดจะเปลี่ยนแปลงอเมริกาตามที่ตนต้องการไม่ได้  

ต่างฝ่ายต่างต้องเคารพทางเลือกของอีกฝ่ายหนึ่ง เปิดใจยอมรับและเคารพในความแตกต่างของกันและกัน สีจิ้นผิงกล่าวกับตัวแทน CEO ทั้งหลายของอเมริกาว่า  “ความสัมพันธ์ของจีนกับอเมริกาจะหวนกลับไปสู่อดีตไม่ได้ 

แต่เราสามารถทำให้อนาคตความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นเรื่อยๆ ได้ “การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง เคารพในสิ่งที่ไม่เหมือนกัน คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตรงกันข้าม หากใช้การแข่งขันเป็นตัวชี้นำความสัมพันธ์ การเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศ ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 70 กว่าปีก่อนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงใหม่ๆ อเมริกาเคยตัดสินใจผิดในทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับจีนหลายเรื่อง

เช่น การหนุนหลังให้พรรคก๊กมิ่นตั๋งสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน การก่อสงครามเกาหลีเพื่อทำให้จีนซึ่งยังบอบช้ำจากสงครามภายในประเทศจำเป็นต้องส่งทหารไปรบในเกาหลี เพื่อหยุดยั้งอเมริกาไม่ให้รุกคืบข้ามพรมแดนเข้ายึดประเทศจีนฯลฯ ทั้งหมดนี้คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของอเมริกา

สาเหตุสำคัญอยู่ที่การไม่เข้าใจประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของจีน ลืมไปว่า จีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมกว่า 5 พันปี  ผ่านร้อนผ่านหนาวมาท่ามกลางการสู้รบทั้งภายในและการรุกรานของต่างชาติ  ประวัติศาสตร์เป็นตัวบอกให้รู้ว่า ไม่ควรมีใครประเมินจีนต่ำเกินไป

การพบปะกับ CEO ของสีจิ้นผิงครั้งนี้ เขาได้เผยให้ฝ่ายอเมริกาทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาของเศรษฐกิจจีน  หนทางการพัฒนาของจีน นโยบายของจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยท่าทีที่เปิดเผยจริงใจ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายจะพึงได้หากเปิดใจยอมรับความเป็นจริงของกันและกัน ไม่ถือจีนเป็นคู่ต่อสู้ตัวใหม่ของสงครามเย็น เพราะนั่นหมายถึง ‘การติดรังดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก’!! 

หลังจากเปิดใจยอมรับความเป็นจริงของกันและกันแล้ว ประการต่อมา ยังต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่กันและกัน  

สีจิ้นผิงได้ชี้แก่ที่ประชุม APEC ว่า จีนพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าของวิสาหกิจอเมริกันอย่างเต็มที่  ความสำเร็จใดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้ถือเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ปีนี้จีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอเมริกาครบ 45 ปีพอดี นานพอที่แต่ละฝ่ายจะเก็บรับบทเรียนในอดีต แล้วเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกเสียใหม่ให้ถูกเพื่อความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต 

การกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดไป ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นความรับรู้ร่วมกันของเยาวชนทุกรุ่นและทุกชาติทุกภาษา  ประสานใจที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้น เรื่องนี้ สีจิ้นผิงได้เผยต่อที่ประชุมว่า ‘ภายใน 5 ปีข้างหน้า 

จีนจะเชิญเยาวชนอเมริกา 5 หมื่นคนมาเรียนหนังสือที่จีน’เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่มีต่อกันให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้น เมื่อเยาวชนทั้งสองฝ่ายรู้จักกันเป็นมิตรกันมากขึ้น ความรับรู้ที่ถูกต้องก็จะเกิดตามมา เลิกล้มความคิดเอาแพ้เอาชนะ การเผชิญหน้าระหว่างจีนกับอเมริกาจะลดลง ไม่ไถลไปสู่สภาวะ’สงครามเย็น’  

‘การติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง’ คือความเชื่อมั่นของสีจิ้นผิงในการทำให้ประเทศต่างๆ มีสันติภาพ  ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่ๆ เขาเคยนำคำนี้ไปใช้ในหลากหลายโอกาส ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2014 ในงานสัมมนากับอาจารย์และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ขอให้อาจารย์ทั้งหลายช่วยนักศึกษา’กลัดกระดุมเสื้อเม็ดแรกให้ถูก’ เป็นแบบอย่างนำทางให้นักศึกษาเดินสู่หนทางชีวิตที่ดี

สีฯ ยังได้พูดถึงเรื่อง ‘การกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก’ในหลากหลายโอกาสที่ได้ไปปราศรัยให้กับอาจารย์และนักศึกษา เขาขอให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ช่วยกันจัดหลักสูตรความคิดการเมือง ช่วยกันจัดกิจกรรมนอกสถานที่ พานักศึกษาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต ไปชมหอแสดงประวัติศาสตร์ของพรรคฯ 

ส่วนสถานีโทรทัศน์ก็ต้องจัดรายการให้ผู้ที่ได้รับเหรียญวีรชน และบุคคลตัวอย่างต่างๆ ไปออกรายการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในอดีตให้ผู้ชมรับทราบ รวมทั้งอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันเข้าถึงประชาชนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ต้องแบ่งปันพื้นที่ให้กับการปลูกฝังทัศนะที่ถูกต้องให้กับผู้คนด้วย

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!