หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

BANPU


BANPU ปี 66 กำไร 5.4 พันลบ. ตั้ง'สินนท์ ว่องกุศลกิจ'นั่ง CEO

BANPU ปี 66 มีกำไร 5,434 ลบ. ปันผล 0.20 บ./หุ้น ตั้ง 'สินนท์ ว่องกุศลกิจ' นั่ง CEO มีผล 2 เม.ย.67 ด้าน BPP ธุรกิจไฟฟ้ากำไรยังเติบโตดี ปันผล 0.40 บ./หุ้น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ผลประกอบการปี 66 มีกำไร 5,434.06 ล้านบาท ลดลง 87% จากปี 65 ที่มีกำไร 40,518.97 ล้านบาท โดยในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple II ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและสามารถรับรู้รายได้และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที ส่วนรายได้จากการขายรวม 179,619 ล้านบาท โดยรายได้ลดลงจากธุรกิจถ่านหิน 1,880 ล้านดอลลาร์และธุรกิจก๊าซ 923 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ 186 ล้านดอลลาร์ และธุรกิจอื่นๆ 83 ล้านดอลลาร์

ขณะที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BPP มีกำไร 5,319.19 ล้านบาท โดยกำไรได้รวมผลขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของอนุพันธ์ทางการเงิน 807 ล้านบาท (ปี 65 มีกำไร 91 ลบ.) และมีกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใหม่

สำหรับ ธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัทร่วม 1,336 ล้านบาท และปี 65 มีรายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 2,897 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวกลุ่มบริษัทจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,039 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 74%

สำหรับ กำไรที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple II อีกทั้งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นโดยหลักจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤตคลื่นความร้อนในรัฐเท็กซัสในไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจากต้นทุนถ่านหินที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

โรงไฟฟ้า SLG ที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น กอปรกับการเข้าทำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวได้ในราคาที่ดี รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้า BLCP ซึ่งมีการเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงของธุรกิจโรงไฟฟ้า HPC จากการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงและการหยุด

Banpu

รายได้จากการขายรวม 30,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,942 ล้านบาท คิดเป็น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา 6,404 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง 462 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติ จ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดครึ่งปีหลังจำนวน 0.20 บาท/หุ้น จ่ายปันผล 30 เม.ย.67 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)แทนนางสมฤดี ชัยมงคล โดยให้มีผลในวันที่ 2 เม.ย.67 (หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 67) เป็นต้นไป

 

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TU 720x100 66

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!