หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

3036 AQUA Chaipipat


‘AQUA’ แจ่ม!!! โชว์ผลการดำเนินงานปี 2566 รายได้โตแข็งแกร่ง 924 ล้านบาท สร้างกำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทฯร่วมกว่า 204 ล้านบาท เตรียมแถลงปรับโครงสร้างและตั้งเป้าปิด 2-3 ดีลใหญ่ในปี 2567

          บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA โดยนาย ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมมีรายได้จากการดำเนินงานและเข้าลงทุนจำนวน 924.18 ล้านบาท โตขึ้น 8.7% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ EBITDA มูลค่าจำนวน 462.81 ล้านบาท หรือ 50.1% และมีกำไร/ขาดทุนสุทธิก่อนส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทฯร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 204.30 ล้านบาท หรือ 22.1%

          นาย ชัยพิพัฒน์ เผยว่า “แม้บริษัทฯรับรู้การขาดทุนทางบัญชีจากบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น 40.63% จำนวน 189.1 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบที่สำคัญจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2566 ทำให้บริษัทฯมีกำไรสุทธิคงเหลือมูลค่า 19.4 ล้านบาท แต่ทางผู้บริหารได้มีแนวทางในการจัดการผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวแล้ว และไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินทุนหมุนเวียนของ AQUA แต่อย่างใด”

          “ทั้งนี้ การเติบโตที่ชัดเจนของ AQUA ในปี 2566 มาจากการเริ่มปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความหลากหลาย เพื่อแสวงหารายได้และกระจายความเสี่ยงต่อการลงทุนจากธุรกิจเพียงประเภทเดียว ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขอย่างน่าประทับใจ โดยบริษัทฯสามารถทำกำไร/ขาดทุนสุทธิก่อนส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทฯร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 204.30 ล้านบาท หรือ 22.1% จากกลยุทธ์สร้างธุรกิจ cash cow ของเรา โดยมีธุรกิจเด่น ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในรูปแบบศูนย์ Rehab Center และ Warehouse ให้เช่า พร้อมสัญญาระยะยาว และกลุ่มธุรกิจอาหาร นำโดยร้าน Ramen Desu ที่กำลังเป็นกระแสและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”

          “เรายังคงปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดสรรและบริหารงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่งมากขึ้น ช่วงไตรมาสที่ 2/2567 บริษัทฯเตรียมจัดแถลงแผนธุรกิจเพื่อแสดงถึงโครงสร้างใหม่ที่ชัดเจน รวมถึงอัพเดตความคืบหน้าการทำดีลใหม่ 2-3 รายการ ที่จะมาเพิ่มศักยภาพให้กับทั้งกลุ่ม AQUA โดยเรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้รวมของทั้งกลุ่มให้เติบโตขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งเป้าสร้างรายได้ราว 800-900 ล้านบาท”

          นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อคืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567) ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีเสนอขายจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้นหักด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

 

 

3036

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!