หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

5725 CIMBT Kanokpai


กลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครสอบชิงทุน CIMB ASEAN Scholarship 2024 ทุนป.ตรี-ป.โท พร้อมโอกาสสู่การทำงานกลุ่มการเงินระดับอาเซียน สมัครทางออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิ.ย. 67

          นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สมัครสอบชิงทุนการศึกษา ‘CIMB ASEAN Scholarship’ ทุนการศึกษาระดับอาเซียนของกลุ่มซีไอเอ็มบี ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด ตลอดจนค่าครองชีพ ค่าประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเปิดกว้างให้ผู้สมัครสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาใดก็ได้ ไม่จำกัด เพราะซีไอเอ็มบีสนับสนุนให้ทุกคนเดินตามความฝันและเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองรัก 

          นอกจากนี้ โปรแกรม CIMB ASEAN Scholarship ยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้พัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะวิชาชีพ โดยมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้คำปรึกษาตลอดโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้นำที่สามารถสร้างความต่าง สร้างสังคมที่ดีขึ้น และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คน ทั้งนี้ผู้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ฝึกงานและโอกาสเริ่มต้นการทำงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลก และได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองกับผู้นำระดับสูง ตลอดจนได้สัมผัสประสบการณ์ด้านความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน ผ่านกิจกรรมระดับภูมิภาค 

 

5725 CIMBT Asean Scholarship

 

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 67 ที่ https://www.cimb.com/cas โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี และกำลังจะเข้าศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท (รวมถึงผู้สมัครที่เหลืออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา) และจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนอื่นใด โดยมีข้อผูกพันตามสัญญาในส่วนของผู้สมัคร

 

 

5725

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!