หมวดหมู่: ซุบซิบการลงทุน

5717 FM


FM จัดงาน Analyst Meeting เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 376 ล้านหุ้น

          คุณสนิท ดุษฏีโหนด (แถวหน้าคนกลาง) ประธานกรรมการบริหาร, คุณณัฐพล ดุษฎีโหนด (แถวหน้าที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณ เชฎฐพล ดุษฏีโหนด (แถวหน้าที่ 8 จากขวา) กรรมการบริหาร, คุณสุเมธ มาสิลีรังสี (แถวหน้าที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) พร้อมด้วย คุณดาริน กาญจนะ (แถวหน้าที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ และการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 376 ล้านหุ้น คิดเป็น 38.16% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2.00 บาท ระดมทุนขยายธุรกิจ รองรับแผนเพิ่มกำลังการผลิต สร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต ในงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

5717

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!