หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4476 STI


STI ส่งเสริมความรู้ต่อเนื่อง เพิ่มพูนประสบการณ์ ต่อยอดงานในอนาคต

          บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “Active Site Engineer” ให้กับพนักงานกว่าร้อยชีวิต ด้วยหลักสูตรการอบรมต่อเนื่องที่ STI Academy ได้พัฒนาให้มีเนื้อหาเข้มข้น ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นวิทยากร บอกเล่าถึงทักษะการทำงานที่เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริง เทคนิคในการทำงานหรือการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในโครงการต่างๆ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 

          สำหรับ STI Academy ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานภายในกลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ริเริ่มจากแนวคิดของ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ต้องการให้สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ไม่ใช่แค่บริษัท แต่มุ่งหมายที่จะสร้างเป็นสถาบันต่อยอดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มี สู่การฝึกอบรม ผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมด้วยประสบการณ์จริงที่หาที่ไหนไม่ได้ นำโดยวิทยากรชั้นนำของไทย และทีมงานอีกมากมาย 

 

 

4476

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!