หมวดหมู่: แรงงาน

ส่งออกเพิ่ม12อาชีพ


พิพัฒน์ วางทีมแรงงานญี่ปุ่นใหม่ มิ.ย. นี้ รุกส่งออกเพิ่ม 12 อาชีพ พร้อมผนึกอาสาสมัครดูแลแรงงานทั่วโลก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะพบปะเยี่ยมเยียนอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่นดีเด่นปี 2566 และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ไหว้พระขอพร รดน้ำดำหัวอย่างอบอุ่น

โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผมและคณะได้มาพบปะกับอาสาสมัครแรงงานทุกท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลแรงงาน ปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครอง ดูแลความเป็นอยู่ และขยายตลาดหางานให้แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นของกระทรวงแรงงานและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว บรรลุวัตถุประสงค์

ผมขอขอบคุณอาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่ได้ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานทุ่มเท เสียสละ ช่วยเหลือภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับคุณแสงเดือน อะราอิ อาสาสมัครแรงงานประเทศญี่ปุ่น ดีเด่นปี 2566

ซึ่งจากการเสวนาพูดคุย ได้ทราบปัญหาและความต้องการของทุกท่าน ซึ่งผมยินดีรับข้อหารือ ที่จะเสวนากับอาสาสมัครแรงงานทั่วโลกทุกท่าน เพื่อสามารถทำงานในเชิงรุก และกระทรวงแรงงานสนับสนุน ให้ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องต่อไป”นายพิพัฒน์ กล่าว

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณท่านอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และทีมงานที่ให้การต้อนรับผมและคณะเป็นอย่างดี รวมถึงขอขอบคุณอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ ที่ได้เป็นฟันเฟืองร่วมกันในการดูแลแรงงานไทย

ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ จะมีการวางเจ้าหน้าที่อัครราชทูตที่ปรึกษา( ฝ่ายแรงงาน ) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และที่ปรึกษา (ฝ่านแรงงาน) จากกรมการจัดหางาน ทำให้เป็นแม่ทัพในการดันแรงงานไทย ให้ได้มีโอกาสมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคง ช่วยยกระดับฐานะแก่ครอบครัวของแรงงาน

รวมถึงเป็นการช่วยพัฒนาทักษะฝีมือ ตลอดจนประสบการณ์ทำงานของแรงงานเพื่อให้สามารถนำกลับมาต่อยอดในการประกอบอาชีพในประเทศไทยได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ทางกระทรวงแรงงานเข้าร่วมนโยบายวีซ่าทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker: SSW Visa) 12 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย

 

การบริบาล

การจัดการความสะอาดอาคาร

งานผลิตขึ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเรือ

การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์

อุตสาหกรรมการบิน

อุตสาหกรรมที่พักอาศัย

งานเกษตรกรรม

ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

โดยเชื่อว่า จะสร้างโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มผู้ฝึกปฏิบัติงานเดิมและผู้ฝึกปฏิบัติงานใหม่ ให้ได้ปรับเปลี่ยนสถานะตนเองเป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ สามารถต่อยอดและขยายตลาดแรงงานกลุ่มแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!