หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

GULFxBKK


GULF รับเกียรติบัตรต้นแบบการจัดการขยะยั่งยืน ภายใต้แคมเปญ 'BKK Zero Waste' ของ กทม. มุ่งสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในสู่ภายนอกองค์กร

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืนในระดับภูมิภาค จับมือร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินแคมเปญ BKK Zero Waste ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของ GULF ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตนำร่องของแคมเปญดังกล่าวในชื่อ งGULF ไม่เทรวมงโดยภายในระยะเวลา 4 เดือน GULF สามารถลดขยะที่นำไปฝังกลบไปได้มากกว่า 28% ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

นายธนญ ตันติสุนทร Executive Officer, GULF กล่าวว่า GULF รู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ BKK Zero Waste ของกทม. ในการลดขยะที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยั่งยืนและส่งเสริมการแยกขยะภายในสำนักงานใหญ่ การให้ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนนโยบายของกทม. และภาครัฐ เพียงเท่านั้น

แต่ยังช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกำจัดขยะ สำหรับเฟสถัดไปของการดำเนินตามแคมเปญนั้น GULF ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบให้มากที่สุด ผ่านการยกระดับเป้าหมายที่ครอบคลุมถึงการลดการสร้างขยะภายในสำนักงานเพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืนในระยะยาว

การรับมอบเกียรติบัตรดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการปลูกฝังวัฒนธรรมการแยกขยะ ‘ไม่เทรวม’ ในกลุ่มพนักงาน GULF ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกมิติ สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ของ GULF รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!