หมวดหมู่: พาณิชย์

DBD e Service


พาณิชย์ เผยคนขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มากสุด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยบริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านช่องออนไลน์ เติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดขอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด เพิ่มขึ้น 38.15% ตามด้วยขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร บริการผ่านไปรษณีย์ EMS ทำให้การขอผ่านช่องทาง walk in ลดอย่างมาก

ส่วนการใช้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ DBD DataWarehouse+ ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ใช้กว่า 2 ล้านครั้งต่อเดือน รวมถึงการค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน DBD e-Service ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามการใช้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ผ่านทางออนไลน์ ทั้งในส่วนการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางการรับเอกสารที่สะดวก

ทั้งรับด้วยตนเอง (Self pick-up) บริการผ่านไปรษณีย์ EMS จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery) รับผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (e-Certificate) และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) พบว่า มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2566 มีผู้ขอหนังสือรับรองผ่านทางออนไลน์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) มากที่สุด มีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น 38.15% รองลงมา คือ รับผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และบริการผ่านไปรษณีย์ EMS ตามลำดับ ทำให้สัดส่วนการใช้บริการผ่านช่องทาง walk in ที่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมหรือสาขาลดลงอย่างมาก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.2567 เป็นต้นมา กรมได้ขยายเวลาบริการในส่วนของการขอหนังสือรับรอง สามารถรับบริการผ่านทางออนไลน์นอกเวลาราชการได้ในช่วงระหว่าง 06.00-21.00 น ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ และผู้สนใจสามารถขอหนังสือรับรองได้หลายนิติบุคคลพร้อมกันในคำขอเดียว และยังเพิ่มระบบเก็บประวัติคำขอ การติดตามสถานะการจัดส่งคำขอ ก็ยิ่งช่วยให้การขอหนังสือรับรองเพิ่มขึ้น

นอกจากการให้บริการขอเอกสารนิติบุคคลผ่านทางออนไลน์แล้ว กรมยังให้บริการค้นหาข้อมูลของนิติบุคคลผ่านทางออนไลน์ด้วย โดยมีคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD DataWarehouse+) ที่ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลได้

โดยในปัจจุบันพบว่ามีผู้สนใจเข้าใช้งานระบบ DBD DataWarehouse+ กว่า 2 ล้านครั้งต่อเดือน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจค้นความมีตัวตนของนิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน และบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนกับกรม) งบการเงิน การลงทุนตามสัญชาติ การค้นหาคู่ค้า เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจและประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน (Application) : DBD e-Service ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล งบการเงิน โดยการใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DBD e-Service ผ่านระบบปฏิบัติการ ทั้ง iOS และ Android ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน

 “กรมให้ความสำคัญกับระบบหลังบ้านที่คอยดูแลและรักษาข้อมูลของภาคธุรกิจในคลังข้อมูลธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและความปลอดภัย โดยมีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง

และปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม รวมทั้ง มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศที่มีความสำคัญตลอดเวลา มีการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการการสำรองและกู้คืนข้อมูล และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสบายใจแก่ภาคธุรกิจด้วย”นางอรมนกล่าว

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!