หมวดหมู่: CHINA

 ChinaGDP


จีนประสบความสำเร็จพัฒนาคุณภาพสูง 5 ด้าน

รายงานที่ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ ระบุว่าเศรษฐกิจและสังคมจีนประสบผลคืบหน้าสำคัญในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตความเป็นอยู่, การบริโภค, การผลิต, สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และการบริการ

สถาบันวิจัยการเงินฉงหยางแห่งมหาวิทยาลัยประชาชนจีน ได้ร่วมกับองค์กรคลังปัญญาของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา อินเดีย ประกาศรายงานฉบับนี้โดยสะท้อนให้เห็นถึง ‘ดอกเบี้ยทบต้น’ของการพัฒนาของจีน

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการสร้างสรรค์จีนที่มีความทันสมัย ได้นำมาซึ่งการพัฒนาแบบ “ดอกเบี้ยทบต้น’ให้กับประเทศจีน อันกลายเป็นกำลังขับเคลื่อนการเติบโตและความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน รายงานดังกล่าวระบุว่า’ดอกเบี้ยทบต้น’ของจีนมีจุดเด่นที่มีกำไรอย่างมีเสถียรภาพ สามารถสะสมระยะยาวและมีความต่อเนื่องได้

รายงานยังระบุว่า กำลังขับเคลื่อนความทันสมัยของจีนนั้น มีการพัฒนาแบบ’ดอกเบี้ยทบต้น’เป็นใจกลาง โดยจีนเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลักดันการปฏิรูปให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น ขยายการเปิดประเทศและผลักดันการพัฒนาแบบสีเขียว

คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!