หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET77


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 3 เมษายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 03 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,495.65

8.36

6,341.54

15.17

-2,845.89

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,370.80

5.67

2,510.47

6.00

-139.66

นักลงทุนต่างประเทศ

23,272.91

55.67

21,682.76

51.86

1,590.15

นักลงทุนในประเทศ

12,667.26

30.30

11,271.86

26.96

1,395.40

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 เม.. 2567 - 03 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

12,015.30

11.18

14,112.38

13.13

-2,097.08

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

6,517.62

6.06

6,227.18

5.79

290.45

นักลงทุนต่างประเทศ

55,200.46

51.34

54,291.27

50.50

909.19

นักลงทุนในประเทศ

33,784.09

31.42

32,886.65

30.59

897.44

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 03 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

261,076.45

9.11

269,346.36

9.40

-8,269.91

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

197,721.17

6.90

200,323.47

6.99

-2,602.30

นักลงทุนต่างประเทศ

1,512,169.09

52.76

1,580,586.11

55.15

-68,417.01

นักลงทุนในประเทศ

895,256.20

31.23

815,966.98

28.47

79,289.22

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!