หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

4120 EA


EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ‘สุดยอดองค์กรแห่งปี’ ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

          บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA คว้ารางวัล Thailand Top Company Award 2024 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน โดยมี นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการ โครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยรางวัลดังกล่าว มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในธุรกิจ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย 

          นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการ โครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน EA เปิดเผยว่า กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจให้ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมธุรกิจพลังงานทดแทน, ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน, ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และสถานีชาร์จ EA Anywhere เป็นต้น

          “EA เป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 17 องค์กรของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดด สิ่งสำคัญคือ เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยี คิดค้นโดยฝีมือคนไทย ไม่ใช่แค่รับจ้างผลิต เราพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา” นายฉัตรพลกล่าว

          นายฉัตรพลกล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีหลายประเทศใช้โอกาสด้านเทคโนโลยีพัฒนาให้ธุรกิจเติบโต ในภาคธุรกิจของไทยจึงต้องเร่งปรับตัวด้วยนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศเช่นเดียวกัน และสิ่งสำคัญคือ การเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ที่สามารถสร้างความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ จึงจะแข่งขันได้อย่างทัดเทียม EA เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่พร้อมปรับตัว ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเทรนด์ของโลก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้มอบรางวัลดังกล่าวให้กับ EA นับเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความพยายามทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานขององค์กร ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติ

 

 

4120

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!