หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4103 KTB


กรุงไทยร่วมสนับสนุน 3 สมาคมกีฬา สร้างความสำเร็จในเวทีโลก

          นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ภายใต้ “โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส” ระหว่างผู้บริหารสมาคมกีฬา ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาคเอกชน โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามสนับสนุนสมาคมกีฬาจำนวน 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย

          ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาด้านการกีฬา เพื่อร่วมขับเคลื่อนวงการกีฬาของประเทศให้เป็น Soft Power ที่สำคัญ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีส่วนสำคัญในการวางแผนและพัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างสง่างามในการแข่งขันระดับโลก

 

 

4103

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!