หมวดหมู่: CSR

DEXON3


แวรูล่า จับมือพันธมิตรโลกออนไลน์สอนอาชีพคนพิการ ชุมชนชายทะเลบ้านรางจันทร์

เมื่อเร็วๆนี้บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นำโดยคุณอภิชณันต์ ลิมธงชัย Senior Internal & External Affairs จับมือบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด (Vulcan Coalition) ผู้ให้บริการ ด้าน AI Technology Driven by Disabilities เป็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้พิการ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับการจ้างงานให้กับกลุ่มคนพิการ, บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด (Data First ) และพ่อมดติ๊กต่อก Tiktok Mentor Thailand จัดกิจกรรม MISSION POSSIBLE CAMP ให้กับผู้พิการในชุมชนชายทะเลบ้านรางจันทร์ จ.สมุทรสาครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ ด้วยการทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ผ่านโลกออนไลน์ ให้ผู้พิการ ครอบครัวของผู้พิการ และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการ MISSION POSSIBLE CAMPนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้สื่ออนไลน์เพิ่มโอกาส ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มคนพิการ โดยได้การสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรแถวหน้าเมืองไทย วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญในวงการโฆษณาและโลกออนไลน์ มาสอนการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างรายได้ พบกับกิจกรรม WORKSHOP อย่างเข้มข้น จากวิทยากรชั้นนำของเมืองไทยพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

คุณอภิชณันต์ กล่าวว่า “แม้ความพิการจะถูกนิยามด้วยคำเรียกที่หลากหลาย ทั้งภาวะบกพร่อง (Impairment) ภาวะทุพพลภาพ (Handicap) หรือภาวะด้อยโอกาส (Disability ทำให้คนพิการถูกมองข้ามศักยภาพอื่น ๆ ที่จะสามารถสร้างรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวขั้นพื้นฐานทัดเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคม เพียงเพราะความพิการอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากอย่างก้าวกระโดด มีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนแรงงานของมนุษย์ไม่เพียงแค่เทียบเท่าแต่ทรงประสิทธิภาพยิ่งกว่า ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าใครก็ตามจำเป็นที่จะต้อง upskill/reskill เพื่อให้ตนเองยังคงมีความสามารถที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

            แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่  จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการจัดโครงการMISSION POSSIBLE CAMPเพื่อกลุ่มผู้พิการในชุมชนชายทะเลบ้านรางจันทร์ จ.สมุทรสาคร ซึ่งสามารถเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ 3 ภารกิจได้แก่

            ภารกิจที่ 1 ในรูปแบบ Online Workshop ในหัวข้อ 'เคล็ดลับมองหาคนที่ใช่'ทำความรู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ต่อยอดสู่การสร้างคอนเทนต์ที่ใช่ ถูกใจทุกเจน

            ภารกิจที่ 2 เป็นการอบรมแบบ Interactive Workshop ในหัวข้อ 'เทคนิดเปลี่ยนคนดูให้เป็นลูกค้า' โดยพ่อมดติ๊กต่อก Tiktok Mentor Thailand กับคลาสเรียนสุดเอ๊กซ์คลูซีฟ เจาะลึกเทรนด์โลกออนไลน์ ติวเข้มก่อนลงมือทำจริง

            และภารกิจสุดท้าย “ลงมือจริง ลงพื้นที่จริง” พาไปลงมือทำกะปิของดีของเด็ดของชุมชนชายทะเลบ้านรางจันทร์ จ. สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ สด สะอาดได้มาตรฐาน ส่งตรงถึงมือลูกค้าทั่วโลก พร้อมนำเสนอผลงาน และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาทและประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

    แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่  หวังว่าจะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถเป็นนักสร้างคอนเทนต์ (Content Creator) อย่างมืออาชีพ และมีทักษะการทำงานด้านดิจิทัล ด้านบริการ สื่อออนไลน์ ความรู้เรื่องการใช้สื่อยุคใหม่ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จนสามารถประกอบอาชีพได้จริง ตลอดจนเทคนิคและยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถต่อยอดสู่อาชีพได้ และสามารถสร้างรายได้อย่างทรงพลังให้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน   และเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100PTG 720x100iconmotor

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!