หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4100 PHG


‘แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป’ รับรางวัล ‘THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024’ ประเภท MOST POTENTIAL AWARD

          นายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG คว้ารางวัลเกียรติยศ THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024 ประเภทความเป็นเลิศ MOST POTENTIAL AWARD จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานในพิธี ในงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024 จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ภายใต้บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจที่โดนเด่นในหลายๆ ด้าน และโอกาสการเติบโตในอนาคต งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Future of AI – Enabled Enterprises ก้าวสู่อนาคตขององค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยความชาญฉลาดและความก้าวหน้าของ AI สะท้อนผลการดำเนินงานของ PHG ที่ยอดเยี่ยม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทิศทางธุรกิจที่พร้อมก้าวไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 

 

4100

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!