หมวดหมู่: บลจ.

KASSETปณตพล


บลจ.กสิกรไทย ร่วมมือ J.P. Morgan Asset Management ประเดิมเสริมแกร่งกลุ่มกองทุน K-WealthPLUS Series

          บลจ.กสิกรไทย ร่วมมือ JPMAM ประเดิมเสริมความแข็งแกร่งกลุ่มกองทุน K-WealthPLUS Series พร้อมปรับชื่อใหม่ทั้ง 5 กองทุน ได้แก่ K-WPLIGHT, K-WPBALANCED, K-WPSPARK, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE แนะนำหลักการจัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุน (Multi-Asset Portfolio) ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของจังหวะการลดดอกเบี้ยของ Fed และการเลือกตั้งในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐฯ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ชัดเจน 

          นายปณตพล ตัณฑวิเชียร, CFA, Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตามที่ บลจ.กสิกรไทย ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบลจ.ชั้นนำระดับโลก J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ในฐานะ Strategic Partnership โดยหนึ่งในความร่วมมือกันในครั้งนี้ คือการพัฒนากองทุนรวมให้มีประสิทธิภาพและสอดรับได้กับทุกสภาวะตลาดจากทั่วโลก ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย และ JPMAM ได้เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในกองทุนกลุ่ม Wealth PLUS เดิม โดยเพิ่มมุมมองการลงทุนเชิงลึกในสินทรัพย์ต่างประเทศจาก JPMAM เพื่อนำมาพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในพอร์ต พร้อมเปลี่ยนชื่อกลุ่มกองทุนใหม่เป็น K-WealthPLUS Series ประกอบด้วย 5 กองทุน ได้แก่ K-WPLIGHT, K-WPBALANCED, K-WPSPARK, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE โดยเข้าลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้

          นายปณตพลกล่าวต่อไปว่า K-WealthPLUS Series เป็นกลุ่มกองทุนผสมที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนแบบสำเร็จรูปในสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างกัน แต่มีแกนหลักร่วมกันคือ กลยุทธ์การลงทุนที่เน้นกระจายการลงทุน (Asset Allocation) ในหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งสามารถรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ตามแนวคิดที่ว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทจะทำหน้าที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ K-WealthPLUS Series ยังเป็นกลุ่มกองทุนที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกอย่าง JPMAM เข้ามาช่วยดูแลพอร์ตการลงทุนของทั้ง 5 กองทุนอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์มุมมอง การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่เข้มงวดในทุกกระบวนการบริหารจัดการกองทุน

          “นักวิเคราะห์จาก JPMAM ปรับคาดการณ์มุมมองการลดดอกเบี้ยมาใกล้เคียงกับค่าประมาณการการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed (Dot Plot) จาก 6 ครั้ง เหลือ 3 ครั้งในปีนี้ อยู่ที่ 0.75% แม้จำนวนครั้งและอัตราการปรับลดจะยังไม่แน่นอน แต่จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่เป็นทิศทางขาลง จะทำให้ Fed สามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในที่สุด ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองบวกต่อทั้งหุ้นและตราสารหนี้ จึงแนะนำหลักการจัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุน (Multi-Asset Portfolio) เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของจังหวะการลดดอกเบี้ยของ Fed และการเลือกตั้งในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐฯ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ชัดเจน” นายปณตพลกล่าว

          นายปณตพลกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนที่สนใจในกลุ่มกองทุน K-WealthPLUS Series ทั้ง 5 กองทุน ได้แก่ K-WPLIGHT, K-WPBALANCED, K-WPSPARK, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ซื้อง่ายอย่างปลอดภัยผ่าน App K PLUS และ K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้แทนสนับสนุนการขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกช่องทางของกสิกรไทย หรือ ผู้แทนสนับสนุนการขาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 และศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองได้ที่ www.kasikornasset.com

          ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • กองทุน K-WPLIGHT, K-WPBALANCED, K-WPSPARK, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง • กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย • กองทุนป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

 

4069

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!