หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 3


หุ้นถูกชอร์ตเซล 3 เมษายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 2567

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

AAI

624,200

2,868,366

4.48%

AAV

2,537,700

6,271,208

3.73%

AAV-R

331,900

821,476

0.49%

ACC

117,500

61,928

0.84%

ACE

174,700

252,319

8.14%

ADVANC

452,600

92,505,400

14.23%

ADVANC-R

11,200

2,278,600

0.35%

AEONTS

300

47,200

0.19%

AEONTS-R

300

47,400

0.19%

AGE

54,800

106,860

6.85%

AH

96,200

2,137,200

4.60%

AH-R

7,400

163,520

0.35%

AIT

50,600

247,062

4.71%

AKR

94,000

91,180

1.34%

AMATA

226,800

5,409,130

4.26%

AMATA-R

126,300

3,020,020

2.37%

AOT

797,900

52,283,100

12.74%

AOT-R

388,900

25,464,225

6.21%

AP

1,975,400

21,334,320

7.57%

AP-R

487,100

5,251,250

1.87%

ASIAN

16,800

114,000

1.09%

ASK

24,300

417,960

4.89%

ASP

48,600

130,248

5.97%

ASW

2,800

22,540

2.05%

AU

16,500

154,295

4.24%

AUCT

31,400

321,280

2.96%

AUCT-R

16,900

175,760

1.59%

AURA

17,300

242,200

0.96%

AURA-R

500

7,050

0.03%

AWC

4,125,400

17,236,470

4.58%

AWC-R

6,440,100

26,927,546

7.14%

BA

144,500

2,367,450

2.46%

BA-R

163,500

2,680,290

2.79%

BAFS-R

9,300

216,690

23.91%

BAM

490,600

4,955,060

8.10%

BAM-R

100,800

1,018,080

1.66%

BANPU

545,400

3,054,145

2.85%

BANPU-R

254,100

1,412,550

1.33%

BBGI

5,900

28,952

2.20%

BBGI-R

100

490

0.04%

BBIK

1,800

174,325

2.65%

BBIK-R

1,800

173,950

2.65%

BBL

996,600

138,014,450

14.56%

BBL-R

1,873,400

258,988,650

27.37%

BCH

535,100

11,032,050

7.66%

BCH-R

1,095,600

22,545,640

15.69%

BCP

519,300

23,165,650

5.35%

BCP-R

155,000

6,897,500

1.60%

BCPG

234,100

1,609,020

14.18%

BCPG-R

700

4,815

0.04%

BE8

34,400

954,775

1.65%

BEAUTY

123,500

82,745

1.27%

BEC

81,300

403,226

5.03%

BEM

5,187,700

42,158,100

5.66%

BEM-R

7,463,300

60,651,670

8.14%

BGRIM

386,500

10,606,600

8.00%

BGRIM-R

169,300

4,655,675

3.50%

BH

103,700

23,389,200

15.00%

BH-R

142,900

32,178,700

20.67%

BJC

315,900

7,817,370

6.65%

BJC-R

12,300

302,580

0.26%

BLA

292,200

5,095,340

20.89%

BLA-R

3,900

67,910

0.28%

BLAND

159,500

110,055

3.95%

BLAND-R

1,235,100

842,568

30.56%

BOL

1,200

9,240

0.39%

BPP

27,500

411,360

3.76%

BPP-R

6,700

100,320

0.92%

BRI

5,900

41,005

0.28%

BSRC

106,100

1,089,840

2.29%

BTG

39,300

876,030

4.52%

BTS

6,092,700

34,326,480

11.88%

BTS-R

4,575,400

25,693,125

8.92%

BYD

294,200

1,053,650

9.44%

BYD-R

138,700

498,104

4.45%

CBG

124,400

7,827,450

6.83%

CBG-R

184,800

11,639,775

10.14%

CCET

111,400

277,006

0.84%

CENTEL

214,300

9,274,725

5.62%

CENTEL-R

197,900

8,562,200

5.19%

CHAYO

229,300

1,115,170

5.87%

CHG

253,200

743,162

10.19%

CHG-R

1,300

3,796

0.05%

CK

300,700

6,968,600

5.09%

CK-R

218,200

5,058,570

3.69%

CKP

396,100

1,666,284

10.38%

CNTECH01

57

1,203

0.01%

COCOCO

38,000

425,600

0.11%

COM7

559,700

10,846,790

6.99%

COM7-R

226,700

4,412,890

2.83%

CPALL

3,851,700

207,837,975

12.82%

CPALL-R

1,250,100

67,358,350

4.16%

CPAXT

684,000

20,883,575

9.23%

CPAXT-R

683,100

20,844,925

9.22%

CPF

452,100

8,220,980

4.41%

CPF-R

1,816,500

32,884,580

17.73%

CPN

185,900

11,791,800

5.97%

CPN-R

74,000

4,699,000

2.38%

CRC

4,291,100

148,889,775

12.33%

CRC-R

1,342,500

46,619,150

3.86%

CV

3,077,100

1,843,756

5.86%

DCC

132,000

253,971

5.23%

DCC-R

280,600

540,739

11.11%

DELTA

395,900

29,716,650

4.21%

DELTA-R

995,100

74,565,875

10.58%

DEMCO

10,300

36,760

0.56%

DITTO

26,800

613,210

1.83%

DITTO-R

17,700

405,450

1.21%

DMT

111,900

1,353,990

23.27%

DOHOME

625,000

6,992,430

10.24%

DOHOME-R

105,600

1,187,090

1.73%

DUSIT

5,300

51,675

1.96%

EA

724,200

24,679,175

17.06%

EA-R

350,100

11,986,775

8.25%

EGCO

48,600

5,549,100

14.25%

EGCO-R

31,300

3,571,850

9.18%

EPG

4,100

28,495

0.27%

EPG-R

11,900

82,100

0.78%

ERW

1,633,600

7,870,504

9.07%

ERW-R

68,800

330,416

0.38%

ETC

32,300

86,902

1.13%

FORTH

156,900

2,589,210

17.68%

FORTH-R

18,400

302,120

2.07%

FSMART

6,400

40,960

1.45%

GFPT

37,500

465,000

2.39%

GFPT-R

18,200

225,320

1.16%

GLOBAL

610,000

10,174,450

23.61%

GLOBAL-R

259,200

4,326,580

10.03%

GPSC

263,000

13,780,750

6.90%

GPSC-R

622,200

32,542,000

16.32%

GULF

1,618,700

70,578,750

12.54%

GULF-R

1,613,300

70,402,800

12.50%

GUNKUL

1,822,100

5,056,284

16.73%

GUNKUL-R

1,829,100

5,084,840

16.80%

HANA

394,200

15,694,225

3.26%

HANA-R

291,000

11,624,550

2.41%

HENG

4,100

7,462

0.21%

HMPRO

720,600

7,638,360

8.43%

HMPRO-R

380,800

4,035,400

4.46%

HTC

30,800

525,340

2.73%

HUMAN

86,800

1,016,290

16.36%

ICHI

149,200

2,517,900

3.17%

ICHI-R

64,000

1,080,450

1.36%

III

43,200

373,100

2.26%

ILM

5,500

115,810

1.81%

ILM-R

7,000

148,140

2.30%

INTUCH

438,600

30,052,825

11.29%

INTUCH-R

181,800

12,470,775

4.68%

IRPC

2,951,000

5,666,476

9.05%

IRPC-R

32,300

61,693

0.10%

ITC

271,400

5,520,600

6.33%

ITC-R

101,400

2,067,160

2.36%

ITD-R

700

420

-

IVL

1,418,800

35,316,550

4.91%

IVL-R

778,200

19,360,860

2.69%

JAS

1,850,900

4,463,728

1.80%

JAS-R

2,332,900

5,598,602

2.26%

JMART

516,100

7,555,030

8.05%

JMART-R

32,100

469,250

0.50%

JMT

1,093,900

24,148,710

7.74%

JMT-R

23,700

519,030

0.17%

KAMART

44,100

646,620

0.28%

KBANK

2,436,600

298,537,600

16.61%

KBANK-R

4,258,900

520,273,450

29.03%

KCE

371,300

14,905,525

10.28%

KCE-R

263,700

10,603,050

7.30%

KCG

43,800

433,820

0.91%

KEX

66,100

337,115

12.26%

KEX-R

100

510

0.02%

KGI

41,800

201,476

7.11%

KKP

179,400

9,323,000

11.10%

KKP-R

140,200

7,292,425

8.68%

KLINIQ

1,300

52,325

0.30%

KSL

72,900

172,044

4.13%

KSL-R

240,500

566,782

13.61%

KTB

7,020,800

117,279,340

6.44%

KTB-R

745,100

12,335,590

0.68%

KTC

54,400

2,475,200

5.93%

KTC-R

73,900

3,360,300

8.05%

LANNA

181,000

2,533,820

13.10%

LANNA-R

59,500

832,860

4.31%

LH

5,006,000

37,291,195

7.42%

LH-R

2,729,400

20,431,235

4.04%

LPN

383,600

1,362,606

24.37%

M

43,000

1,553,550

4.84%

M-CHAI

4,300

271,100

14.98%

M-R

10,500

379,075

1.18%

MAJOR

125,800

1,829,990

6.55%

MAJOR-R

4,000

58,340

0.21%

MASTER-R

1,000

66,750

0.21%

MBK

102,100

1,748,970

3.64%

MBK-R

70,800

1,221,970

2.52%

MC

91,000

1,178,420

5.87%

MDX

21,600

84,528

1.20%

MEB

2,300

72,450

0.41%

MEGA

143,300

6,204,600

8.53%

MEGA-R

63,000

2,724,750

3.75%

MINT

3,157,700

103,386,975

15.13%

MINT-R

2,246,000

73,222,050

10.76%

MTC

987,000

45,980,950

12.69%

MTC-R

697,800

32,458,900

8.97%

NER

228,900

1,373,400

5.93%

NEX

101,000

973,150

1.58%

NEX-R

185,900

1,761,645

2.91%

NSL

45,100

1,060,630

1.77%

NYT

100,000

495,616

2.51%

ONEE

77,300

367,558

1.18%

OR

1,609,400

29,207,530

12.42%

OR-R

42,100

763,490

0.32%

ORI

103,400

737,200

2.99%

ORI-R

65,100

465,385

1.88%

OSP

659,500

13,710,470

9.54%

OSP-R

461,900

9,589,880

6.68%

PLANB

3,224,600

27,106,400

27.77%

PLANB-R

226,500

1,899,310

1.95%

PLAT

88,200

247,162

5.52%

PM

12,400

89,695

0.23%

PR9

17,500

334,250

1.61%

PRM

404,400

3,083,820

2.51%

PRM-R

217,400

1,676,535

1.35%

PSH

2,900

33,930

0.89%

PSL

356,400

2,774,135

7.23%

PSL-R

294,000

2,288,700

5.96%

PTG

158,500

1,392,545

6.49%

PTG-R

115,500

1,014,650

4.73%

PTL

3,000

29,550

0.61%

PTT

4,202,500

141,094,100

11.79%

PTT-R

3,297,100

110,835,600

9.25%

PTTEP

635,400

96,664,750

4.79%

PTTEP-R

867,700

131,745,400

6.54%

PTTGC

723,500

29,080,000

4.56%

PTTGC-R

2,025,800

81,218,250

12.78%

QH-R

105,200

233,544

0.92%

RATCH

46,500

1,311,250

5.18%

RATCH-R

13,500

378,000

1.50%

RBF

76,000

881,600

5.86%

RBF-R

101,000

1,170,800

7.79%

RCL

353,900

6,417,310

24.08%

RCL-R

146,100

2,645,450

9.94%

ROJNA

305,400

2,370,420

4.34%

ROJNA-R

6,800

52,700

0.10%

RS

154,500

2,000,230

11.04%

RS-R

38,700

495,090

2.76%

S

24,600

20,910

1.37%

SABINA

102,500

2,572,350

14.89%

SABINA-R

10,500

262,700

1.53%

SABUY

105,000

493,324

0.51%

SABUY-R

14,500

68,376

0.07%

SAK

118,500

605,665

3.05%

SAMART

164,300

1,148,675

3.54%

SAMART-R

1,400

9,855

0.03%

SAPPE

500

45,000

0.13%

SAPPE-R

2,100

189,200

0.57%

SAT

91,500

1,518,900

11.24%

SAT-R

67,200

1,115,520

8.25%

SAV

60,000

1,153,180

0.96%

SAWAD

265,100

11,213,475

5.85%

SAWAD-R

494,800

20,983,375

10.91%

SC

913,900

3,448,970

9.21%

SC-R

607,700

2,314,814

6.12%

SCB

1,269,200

144,556,950

14.87%

SCB-R

503,300

57,149,650

5.90%

SCC

94,700

24,384,400

9.73%

SCC-R

174,300

44,913,400

17.90%

SCCC

1,400

195,450

2.91%

SCCC-R

200

27,900

0.42%

SCGP

398,500

11,739,725

3.59%

SCGP-R

1,391,900

41,276,375

12.53%

SCN

105,600

108,607

2.69%

SGC

99,800

139,355

1.89%

SGC-R

1,300

1,820

0.02%

SGP

18,100

140,740

9.00%

SGP-R

27,500

213,100

13.67%

SHR

417,400

1,109,490

6.55%

SINGER

255,700

2,534,420

5.57%

SINGER-R

1,500

14,845

0.03%

SIRI

8,399,300

14,356,513

10.91%

SIRI-R

813,200

1,390,403

1.06%

SIS

35,000

972,425

5.19%

SISB

51,600

2,130,000

3.75%

SISB-R

34,500

1,424,425

2.51%

SJWD

174,300

2,699,550

5.84%

SJWD-R

1,000

15,420

0.03%

SKY

54,000

1,404,000

8.16%

SKY-R

44,300

1,150,325

6.70%

SNNP

73,000

1,287,940

1.77%

SNNP-R

77,000

1,347,840

1.86%

SPA

40,700

525,030

2.27%

SPALI

378,600

7,930,640

5.27%

SPALI-R

5,300

110,910

0.07%

SPCG

3,800

42,940

1.43%

SPCG-R

39,200

440,990

14.72%

SPRC

1,563,400

13,737,965

3.71%

SPRC-R

198,100

1,735,465

0.47%

SSP

69,300

557,865

6.89%

STA

204,500

4,008,450

5.75%

STA-R

274,600

5,379,640

7.72%

STANLY

1,000

206,800

5.85%

STEC

491,600

5,129,480

10.49%

STEC-R

58,800

606,460

1.26%

STGT

117,700

1,049,335

4.43%

SUPER

363,400

105,386

0.96%

SUPEREIF

9,100

52,780

1.68%

SUSCO

329,400

1,416,226

5.33%

SYNEX

48,500

564,020

4.90%

TASCO

185,700

2,973,280

7.14%

TASCO-R

13,600

217,600

0.52%

TCAP

124,000

6,298,975

9.87%

TCAP-R

79,600

4,038,825

6.34%

TFG

37,600

126,048

4.27%

TFG-R

500

1,670

0.06%

THANI

699,400

1,609,988

3.27%

THANI-R

635,500

1,472,302

2.97%

THCOM

646,000

9,231,040

3.08%

THCOM-R

200

2,920

-

THG

13,300

550,675

7.64%

THG-R

9,300

384,000

5.34%

TIDLOR

853,400

18,977,600

13.22%

TIDLOR-R

1,471,300

32,785,750

22.79%

TIPH

73,700

2,313,225

23.34%

TIPH-R

300

9,425

0.09%

TISCO

482,200

47,894,200

10.17%

TISCO-R

1,813,700

180,063,150

38.26%

TKC

14,600

205,160

4.95%

TKN

158,900

1,651,790

3.61%

TLI

755,900

6,816,140

8.86%

TLI-R

63,900

575,100

0.75%

TOA

93,700

1,931,340

8.73%

TOA-R

8,200

168,300

0.76%

TOG

11,600

138,040

4.76%

TOP

659,200

39,010,200

6.93%

TOP-R

143,500

8,480,150

1.51%

TPIPL

174,500

238,810

6.89%

TPIPL-R

55,400

75,301

2.19%

TQM

11,600

311,650

5.02%

TQM-R

9,100

241,975

3.94%

TRP

25,600

358,400

4.01%

TRUE

3,482,000

27,078,810

6.74%

TRUE-R

5,254,200

41,011,695

10.18%

TSE

59,900

73,201

5.11%

TTA

175,100

1,157,275

9.82%

TTA-R

6,200

40,920

0.35%

TTB

36,468,600

65,708,954

10.26%

TTB-R

80,477,700

144,582,683

22.65%

TTW

113,400

1,020,600

9.54%

TTW-R

1,000

9,000

0.08%

TU

2,780,100

41,189,150

13.79%

TU-R

6,600

98,340

0.03%

TVO

28,200

527,340

5.05%

TVO-R

3,400

63,580

0.61%

UVAN

8,900

75,205

3.52%

VGI

1,711,100

2,897,335

3.97%

VGI-R

705,800

1,197,341

1.64%

VIBHA

71,800

153,652

1.01%

WARRIX

51,900

308,320

2.89%

WHA

2,077,700

10,066,960

5.54%

WHA-R

373,500

1,814,672

1.00%

WHAUP

50,200

202,808

2.21%

WHAUP-R

6,400

25,856

0.28%

WORK

5,600

50,680

6.27%

XO

17,700

473,475

1.42%

XPG-R

418,800

575,744

1.17%

 

หมายเหตุ

● ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!