หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4054 วว DIPROM


วว. จับมือ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน จัดงาน โชว์ ช้อป ชิม สุดยอดสินค้าสร้างสรรค์ ประยุกต์ ต่อยอด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา

          ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม เป็นผู้แทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “IDENTITY CREATIVITY by DIPROM 2024 : สุดยอดสินค้าสร้างสรรค์ ประยุกต์ ต่อยอด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา” ซึ่ง วว. ในฐานะที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับ ประยุกต์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (TOP Premium Product) ของ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ผนึกกำลังร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 Indoor Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ โดยมี นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผอ. กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2567 

          ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกบูธ “โชว์ ช้อป ชิม” สินค้า นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 29 ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ได้แก่ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร การบรรยายพิเศษและการสาธิตจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เพื่อยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การออกแบบต่อยอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์สู่สากล Cooking by ครัวแบ่งปัน วว. Branding and Packaging นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล และ ECO Product (ด้านวัสดุ) เป็นต้น โอกาสนี้ ผู้บริหาร บุคลากร วว. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

 

4054

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!