หมวดหมู่: เกษตร

รัฐมนตรีไชยา


รัฐมนตรีไชยา ประธานมอบทุนเด็กไทยหัวใจเกษตร’ประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารโลก’

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสื่อมวลชนสายเกษตร ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการ รมช.เกษตรฯ

และนางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง และหน่วยงาน ผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมมอบทุนการศึกษา โดยมี นายภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อหน้าบุตร-ธิดาสื่อมวลชนสายเกษตร ว่า “ประเทศไทยเรามีเกษตรกรรม มีเกษตรกรเป็นผู้สืบทอด เราพยายามทำให้อาชีพนี้อยู่ในสังคมยืนหยัดอยู่ได้

และอาชีพนี้จะเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีประเทศไหนที่มีอัตลักษณ์มีความแข็งแกร่ง เรามีพื้นที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทำรายได้เข้าประเทศ เรามีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง ในเรื่องภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ แต่ก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ...”

รัฐมนตรีไชยา 1

“เราจะไม่ทอดทิ้งกัน มีอะไรที่จะช่วยกันได้เราต้องช่วยกัน มีอะไรที่จะให้การสนับสนุนครอบครัวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยสามารถยืนหยัดและฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ผมพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่”นายไชยา กล่าว

ทางด้าน นายภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดามาหลายปีติดต่อกัน ด้วยเห็นว่าจะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในภาวะที่เศรษฐกิจต่างๆต้องต่อสู้กันทำมาหากิน

“ทุนที่มอบให้ในปีนี้มีจำนวน 49 ทุน เราได้คัดเลือกจากบุตรธิดาสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการ ปีนี้เราให้ลูกหลานทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยจัดทำคลิปเด็กไทยหัวใจเกษตรเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดต่อภาคการเกษตรที่พวกเขาเติบโตขึ้นก็จะต้องสืบทอด”

“ผมขอขอบคุณองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มาร่วมสนับสนุนการมอบทุนในครั้งนี้ และสื่อมวลชนเกษตรขงเราพร้อมทำหน้าที่เพื่อการเกษตรประเทศไทยครับ” นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวในที่สุด

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!