หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

11636 GEL Wutthichai


บอร์ด GEL อนุมัติยกเลิกลงทุนในเมียนมาร์ ตัดด้อยค่าเต็มจำนวน ยืนยันไม่มีผลกระทบธุรกิจ -มั่นใจแนวโน้มผลงาน 67 ฟื้นตัวแรง! โชว์ Backlog แน่นกว่า 4,800 ลบ. พร้อมลุยประมูลงานใหม่

          บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEL) บอร์ดมีมติอนุมัติการยกเลิกเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited (“Wisdom Tree”) และ Millcon Thiha GEL Limited (“MTGL”) ในเมียนมาร์ ตัดด้อยค่าเงินลงทุนเต็มจำนวน เนื่องจากสถานการณ์การเมืองไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ฟากผู้บริหาร ‘วุฒิชัย เศรษฐบุตร’ ยืนยันการยกเลิกการลงทุนไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจ มั่นใจแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง จากอานิสงส์งานในมือ (Backlog) รอรับรู้รายได้กว่า 4,800 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าลุยประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง 

          นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited (“Wisdom Tree”) และ Millcon Thiha GEL Limited (“MTGL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการร่วมค้า ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจากบริษัทย่อยของกิจการร่วมค้ามีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมาร์ไม่เอื้อในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การยกเลิกเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

 

3059 GEL

 

          “สำหรับการยกเลิกเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถเล็งเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจของ MTGL ในเมียนมาร์ จะปรับตัวกลับมามีผลประกอบการที่ดีในอนาคตได้ บริษัทฯ จึงยกเลิกการลงทุนใน MTGL และตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าทั้งจำนวนในงบการเงินสำหรับปี 2566 ประกอบกับจากการที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญ Wisdom Tree ไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของการร่วมค้าในต่างประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งหนึ่งได้ออกจดหมายเพื่อขอให้บริษัทฯ ชำระเงินค่าหลักประกัน Standby Letter of Credit จากการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ให้กับ MTGL เนื่องจาก MTGL ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกชำระจำนวน 4.81 MUSD บริษัทฯ จึงได้ประมาณการความเสียหายตามจำนวนที่คาดว่าต้องจ่ายเต็มจำนวนไว้ในงบการเงินสำหรับปี 2566”

          “สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ตั้งเป้าหมายรายได้โตต่อเนื่อง หลังดันงานโครงการผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน (Segment) รับรู้รายได้จากงานในมือให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ รวมถึงการขยายหน่วยผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ช่วยเสริมทัพให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ ส่งบริษัทย่อย อินโน พรีคาสท์ ลุยขยายธุรกิจพรีคาสท์รายใหญ่ที่สุดของไทย และ GENCI ลุยธุรกิจเสาสปันอย่างเต็มกำลังการผลิต”

          “มั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้จะฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากงานในมือ (Backlog) รอรับรู้รายได้กว่า 4,800 ล้านบาท และ GEL พร้อมรอเข้าประมูลงานต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณงานในมือ โดยคาดว่าจะสามารถคว้างานใหม่ได้ราว 2,000 ล้านบาท ผลักดันกลุ่มธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น”

          “สำหรับแผนธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ ยังเดินหน้าส่งมอบงานให้ลูกค้าได้อีกจำนวนมาก ขณะเดียวกันได้ผลักดันรายได้ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างได้ทุกรูปแบบโตเท่าตัว รวมถึง การปรับโครงสร้างกิจการ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารต้นทุน ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด บริษัทฯ เชื่อว่าเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท และมีโอกาสเทิร์นอะราวด์ในปี 67” นายวุฒิชัยกล่าวในที่สุด 

 

 

3059

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!